Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji

Ponowne wykorzystanie informacji

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim
 
44-313 Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 180b
tel. 32 453-72-00 / 453-72-55

 komendant@wodzislaw.ka.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 05.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim
Osoba udostępniająca informację:
Marta Pydych Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Ślaskim
do góry