Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Misja ewaluacyjna w obszarze ochrony danych osobowych

Informujemy, że Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP koordynuje przygotowania w ramach Policji do misji ewaluacyjnej w obszarze ochrony danych planowanej w Polsce w kwietniu 2012 r.


Jednym z obszarów podlegających ocenie ewaluatorów będzie realizacja prawa osób do informacji dotyczących ich danych osobowych, przetwarzanych w zbiorach danych, w tym w Systemie Informacyjnym Schengen. Wskazane uprawnienie umożliwia uzyskanie wyczerpujących informacji dotyczących przetwarzanych danych osobowych, żądanie uzupełnienia, uaktualnienia bądź ich sprostowania, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub usunięcie.

W związku z powyższym, na organach mających dostęp do Systemu Informacyjnego Schengen spoczywa obowiązek prowadzenia kampanii informującej społeczeństwo o wszelkich prawach osób, których dotyczą dane przetwarzane w tej bazie. jednym z ogólnodostępnych źródeł informacji wykorzystywanych w tym celu przez Policję są strony internetowe. Materiał informacyjny opisujący zasady realizacji prawa osób do danych jest dostępny m. in. na następujących stronach internetowych:

-    http://bip.kgp.policja.gov.pl w zakładce Centralny Organ Techniczny KSI
-    http://www.policja.gov.pl w zakładce O Policji – Współpraca międzynarodowa – Strefa Schengen.

Ponadto na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl w zakładce Współpraca międzynarodowa – Schengen – Schengen a ochrona danych osobowych, znajduje się Przewodnik Wspólnego Organu Nadzorczego Schengen – Jak wykonywać prawo dostępu. Przewodnik jest dostępny również w języku angielskim.

Metryczka

Data publikacji 07.03.2012
Data modyfikacji 08.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czajkowska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czajkowska Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Ślaskim
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Wija
do góry