Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy prewencyjne

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim aktywnie uczestniczy w wielu przedsięwzięciach prewencyjnych oraz tych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przykładowe

Kampania społeczna "Nie reagujesz - akceptujesz!"

Kampania "Cała Polska Czyta Dzieciom"

Kampania "Alkohol - nieletnim wstęp wzbroniony!"

"Rok pieszego"

"Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenia"

Metryczka

Data publikacji 10.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czajkowska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czajkowska Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Ślaskim
do góry