Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KPP w Wodzisławiu Śląskim mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z późniejszymi zmianami ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek.

Zapytania można kierować bezpośrednio do Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim na adres mailowy: komendant@wodzislaw.ka.policja.gov.pl

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadkach przewidzianych ustawą o dostępie do informacji publicznej. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Ogólną informację na temat przyjmowania spraw, kolejności załatwiania i rozstrzygania można uzyskać w Zespole Prezydialnym KPP w Wodzisławiu Śląskim pod nr tel. 32-4537-226 lub 32-4537-225.

Pod niżej wymienionymi telefonami i adresami można uzyskać również informacje na temat  stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:

Wydziały Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim

E-mail

Telefon
Wydział

komendant@wodzislaw.ka.policja.gov.pl

32 4537-212 Sekretariat Komendanta
 
dyzurny@wodzislaw.ka.policja.gov.pl
 
32  4537-255
Oficer Dyżurny KPP Wodzisław Śląski

kryminalny@wodzislaw.ka.policja.gov.pl

32 4537-280

Wydział Kryminalny                                             

pg@wodzislaw.ka.policja.gov.pl      

32 4537-271 Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

teleinformatyka@wodzislaw.ka.policja.gov.pl

 32 4537-250 Zespół Łączności i Informatyki

kadry@wodzislaw.ka.policja.gov.pl

32 4537-218,

32 4537-219,

32 4537-318

Zespół Kadr i Szkolenia

finanse@wodzislaw.ka.policja.gov.pl

32 4537-205 Zespół Finansów i Zaopatrzenia

prewencja@wodzislaw.ka.policja.gov.pl

32 4537-260

32 4537-263

Wydział Prewencji

Zespół ds. Wykroczeń

rd@wodzislaw.ka.policja.gov.pl

 32 4537-291, 

32 4537-292

Wydział Ruchu Drogowego (sekretariat)

(informacja w zakresie wykroczeń w ruchu drogowym)

prezydialny@wodzislaw.ka.policja.gov.pl

32 4537-220,

32 4537-221

Zespół Prezydialny
rzecznik@wodzislaw.ka.policja.gov.pl 32 4537-210 Oficer Prasowy
oin@wodzislaw.ka.policja.gov.pl

32 4537-216,

32 4537-217

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 06.10.2010
Data modyfikacji 11.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Wija
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Wija Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Ślaskim
Osoba modyfikująca informację:
Marta Pydych
do góry