Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Podstawa prawna

 

       Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych, dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu wodzisławskiego.

     Komendę nadzoruje właściwy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - zgodnie z trybem kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

      Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji jest obiekt Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kokoszyckiej 180b.

        Zakres działania Komendy stanowią przepisy:

        > Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji z późniejszymi zmianami.

 > Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji z późniejszymi zmianami.

        > Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.

Metryczka

Data publikacji 28.01.2009
Data modyfikacji 08.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czajkowska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czajkowska Zespół Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Wija
do góry