Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizcyjna Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim

Komendant Powiatowy Policji nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych:

1) Wydział Prewencji

2) Wydział Ruchu Drogowego

3) Zespół Finansów i Zaopatrzenia

4) Zespół Kadr i Szkolenia

5) Zespół Prezydialny

6) Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

7) Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

8) Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP

9) Jednosobowe Stanowisko ds. Kontroli, Skarg i Wniosków

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych:

1) Wydział Kryminalny

2) Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

3) Zespół Łączności i Informatyki

4) Zespół Techniki Kryminalistycznej

5) Komisariat Policji w Gorzycach

6) Komisariat Policji w Pszowie

7) Komisariat Policji w Radlinie

8) Komisariat Policji w Rydułtowach

Metryczka

Data publikacji 29.01.2009
Data modyfikacji 08.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adrian Pisulski
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Pisulski Zespół Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Wija
do góry