Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz Rejestrów

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w poszczególnych wydziałach, zespołach i komisariatach KPP w Wodzisławiu Śl.

 

Zespół Prezydialny wykazał następujące zestawienie rejestrów i ewidencji:

 

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę

na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, Zespół Prezydialny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

2

Rejestr listów i anonimów

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, Zespół Prezydialny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

3

Rejestr przyjęć interesantów

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, Zespół Prezydialny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

4

Rejestr skarg i wniosków

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, Zespół Prezydialny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

5

Rejestr wydanych zaświadczeń

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, Zespół Prezydialny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

6

Rejestr dzienników książek ewidencyjnych i teczek

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, Zespół Prezydialny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

7

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, Zespół Prezydialny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

8

Rejestr przepisów Komendanta Powiatowego Policji

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, Zespół Prezydialny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

9

Dziennik korespondencyjny przepisów prawnych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, Zespół Prezydialny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

10

Dzienniki podawcze /wg. Jednostek i komórek podległych KPP/

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, Zespół Prezydialny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

11

Rejestr użytkowników poczty specjalnej

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, Zespół Prezydialny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

12

Książki doręczeń do instytucji działających na terenie miasta

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, Zespół Prezydialny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

13

Rejestr spisów akt przekazanych do składnicy kat. A

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, Zespół Prezydialny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

14

Rejestr spisów akt przekazanych do składnicy kat. B i BE

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, Zespół Prezydialny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

15

Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. B i BE

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, Zespół Prezydialny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

16

Rejestr akt brakowania kat BC

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, Zespół Prezydialny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

17

Rejestr udostępnień akt ze Składnicy

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, Zespół Prezydialny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

18

Rejestr akt przekazanych ze Składnicy do bieżącego prowadzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, Zespół Prezydialny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

 

Powyższe zestawienie sporządziła Krzysztofa Porwoł.

 

Zespół Łączności i Informatyki wykazał następujące zestawienie rejestrów i ewidencji:

 

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę

na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik Korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 21:00

Zespół Łączności i Informatyki

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

2

Dziennik Podawczy

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 21:00

Zespół Łączności i Informatyki

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

3

Rejestr Poczty Przychodzącej

Lotus

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 21:00

Zespół Łączności i Informatyki

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

4

Rejestr spraw przydzielonych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 21:00

Zespół Łączności i Informatyki

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

5

Dziennik Decyzji i Zarządzeń

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 21:00

Zespół Łączności i Informatyki

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

6

Rejestr Dzienników, Książek Ewidencyjnych i Teczek

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 21:00

Zespół Łączności i Informatyki

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

7

Ewidencja upoważnień do przetwarzania informacji w KSIP bez dostępu do systemów teleinformatycznych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 21:00

Zespół Łączności i Informatyki

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

 

Powyższe zestawienie sporządził sierż. Grzegorz Jurczyk.

 

 

Zespół ds. OIN wykazał następujące zestawienie rejestrów i ewidencji:

 

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę

na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr akt postępowań sprawdzających

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Zespół ds. OIN

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

2

Rejestr decyzji o umorzeniu postępowań sprawdzających

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Zespół ds. OIN

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

3

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Zespół ds. OIN

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

4

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Zespół ds. OIN

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

5

Rejestr wydanych zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i zasad bezpieczeństwa zbiorów osobowych prowadzonych w systemach informatycznych

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Zespół ds. OIN

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

6

Ewidencja użytkowników końcowych i osób upoważnionych KSI w KPP Wodzisław Śląski

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Zespół ds. OIN

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

7

Ewidencja wejść do kancelarii tajnej KPP Wodzisław Śl.

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Zespół ds. OIN

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

8

Rejestr postępowań wyjaśniających naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Zespół ds. OIN

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

9

Ewidencja wydanych przepustek osobowych

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Zespół ds. OIN

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

10

Ewidencja wydanych przepustek samochodowych

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Zespół ds. OIN

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

 

11

 

Rejestr upoważnień do przetwarzania danych w zbiorach danych osobowych

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Zespół ds. OIN

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl. nie jest publikowany

 

12

 

Rejestr przeszkolonych przez Inspektora Bezpieczeństwa Informatycznego KPP w Wodzisławiu Śląskim

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Zespół ds. OIN

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl. nie jest publikowany

 

13

 

Książka ewidencji szaf i pomieszczeń, w których przechowywane są materiały niejawne poza kancelarią tajną

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Zespół ds. OIN

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl. nie jest publikowany

 

Powyższe zestawienie sporządziła asp. Małgorzata Kortyla

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia wykazał następujące zestawienie rejestrów i ewidencji:

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę

na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Ewidencja mandatów karnych (depozyt, mandatów anulowanych)

Rejestr informacji i sprostowań do mandatów karnych

Książka druków ścisłego zarachowania - pokwitowania MRD4 i dowody wpłaty

Ksiązka druków ścisłego zarachowania mandaty karne przychody i rozchody

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

2

Rejestr zawartych umów, protokołów zdawczo-odbiorczych dot. powierzenia mienia, zdania składników majątkowych

Rejestr wypożyczeń i przekazania mienia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

3

Rejestr decyzji w spr. przyznania, odmowy przyznania, zwrotu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego, pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

4

Rejestr wydanych zaświadczeń do prowadzenia pojazdów służbowych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

5

Rejestr teczek mieszkaniowych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

6

Rejestr mieszkań funkcyjnych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

7

Rejestr potrzeb mieszkaniowych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

8

Księga kasowa

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

9

Dziennik Korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

10

Dziennik podawczy

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

11

Rejestr Listy płac

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

12

Książka doręczeń przesyłek miejscowych oraz przesyłek do KWP Katowice

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

13

Rejestr szkód

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

14

Rejestr rachunków biegłych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

15

Rejestr faktur

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

16

Dziennik pracy konserwatora

Książka narzędziowa

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

17

Ewidencja: materiały piśmienne, sprzętu kwaterunkowego, materiały żywnościowe, rzeczowe składniki majątku

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

18

Książka ewidencji sprzętu: w użytkowaniu pozostałe środki trwałe, matriału - druki, środki czystości, składniki majątku pozabilansowego, środki medyczne, materiały techniki policyjnej, składników majątku KPP Wodzisław Śląski (środki trwałe)

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

19

 

Rejestr wypożyczenia sprzętu

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

 

nie jest publikowany

 

Powyższe zestawienie sporządziła Danuta Reclik.

 

 

Wydział Kryminalny wykazał następujące zestawienie rejestrów i ewidencji:

 

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę

na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik Korespondencyjny

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Kryminalny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

2

Rejestr Czynności Sprawdzających i odmów wszczęcia

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Kryminalny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

3

Rejestr Śledztw i Dochodzeń

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Kryminalny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

4

Rejestr Wydawanych Zaświadczeń

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Kryminalny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

5

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Kryminalny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

6

Rejestr osób poszukiwanych

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Kryminalny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

7

Rejestr dowodów rzeczowych

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Kryminalny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

8

Rejestr dochodzeń umorzonych w trybie rejestrowym

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Kryminalny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

9

Dziennik podawczy

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Kryminalny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

10

Rejestr przesyłek listowych

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Kryminalny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

11

Dziennik aktów prawnych

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Kryminalny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

 

Powyższe zestawienie sporządził podinsp. Krzysztof Żołądek.

 

 

Komisariat Policji w Gorzycach wykazał następujące zestawienie rejestrów i ewidencji:

 

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę

na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Gorzyce

Komendant Komisariatu w Gorzycach

nie jest publikowany

2

Rejestr listów

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Gorzyce

Komendant Komisariatu w Gorzycach

nie jest publikowany

3

Rejestr Śledztw i Dochodzeń

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Gorzyce

Komendant Komisariatu w Gorzycach

nie jest publikowany

4

Rejestr Czynności Sprawdzających i odmów wszczęcia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Gorzyce

Komendant Komisariatu w Gorzycach

nie jest publikowany

5

Rejestr Postępowań Administracyjnych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Gorzyce

Komendant Komisariatu w Gorzycach

nie jest publikowany

6

Rejestr Zaświadczeń

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Gorzyce

Komendant Komisariatu w Gorzycach

nie jest publikowany

7

Rejestr Teczek

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Gorzyce

Komendant Komisariatu w Gorzycach

nie jest publikowany

8

Rejestr Mandatów

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Gorzyce

Komendant Komisariatu w Gorzycach

nie jest publikowany

9

Rejestr Mrd 5

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Gorzyce

Komendant Komisariatu w Gorzycach

nie jest publikowany

 

Powyższe zestawienie sporządził podinsp. Jarosław Mendrela

 

 

Komisariat Policji w Pszowie wykazał następujące zestawienie rejestrów i ewidencji:

 

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę

na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik Korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Pszów

Komendant Komisariatu w Pszowie

nie jest publikowany

2

Rejestr Śledztw i Dochodzeń

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Pszów

Komendant Komisariatu w Pszowie

nie jest publikowany

3

Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Pszów

Komendant Komisariatu w Pszowie

nie jest publikowany

4

Rejestr wydanych zaświadczeń

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Pszów

Komendant Komisariatu w Pszowie

nie jest publikowany

5

Dziennik podawczy

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Pszów

Komendant Komisariatu w Pszowie

nie jest publikowany

6

Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Pszów

Komendant Komisariatu w Pszowie

nie jest publikowany

7

Rejestr wydanych upoważnień do podpisywania określonych dokumentów i załatwiania określonych spraw, których organem właściwym do ich wydawania lub podpisywania jest Komendant KP Pszó

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Pszów

Komendant Komisariatu w Pszowie

nie jest publikowany

 

8

 

Rejestr pokwitowań bloczków mandatowych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Pszów

Komendant Komisariatu w Pszowie nie jest publikowany

 

9

 

Dziennik decyzji i zarządzeń KP Pszów

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Pszów

Komendant Komisariatu w Pszowie nie jest publikowany

 

10

 

Książki doręczeń przesyłek miejscowych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Pszów

Komendant Komisariatu w Pszowie nie jest publikowany

 

11

 

Dzienniki podawcze

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Pszów

Komendant Komisariatu w Pszowie nie jest publikowany

 

12

 

Rejestr wykonanych poleceń wyjazdów służbowych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Pszów

Komendant Komisariatu w Pszowie nie jest publikowany

 

Powyższe zestawienie sporządziła Magdalena Kalisz.

 

Komisariat Policji w Radlinie wykazał następujące zestawienie rejestrów i ewidencji:

 

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę

na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik Korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radlin

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

2

Dziennik Podawczy Wewnętrzny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radlin

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

3

Rejestr przesyłek doręczonych do instytucji i podmiotów indywidualnych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radlin

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

4

Dziennik korespondencyjny do rejestracji jawnych aktów prawnych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radlin

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

5

Rejestr wydanych delegacji służbowych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radlin

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

6

Rejestr spraw poszukiwawczych

Ewidencja zarządzeń i wniosków

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radlin

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

7

Rejestr wydanych zaświadczeń

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radlin

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

8

Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radlin

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

9

Rejestr śledztw i dochodzeń

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radlin

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

10

Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radlin

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

11

Wykaz przesyłek nadanych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radlin

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

12

Książka odpraw do służby

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

13

Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

14

Książka wydania kluczy

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

15

Książka kontroli

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

16

Książka wydawania broni

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

17

Książka dyspozytora

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

18

Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach

Książka przebiegu służby

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

19

Książka nadzoru nad służbą patrolową

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

20

Książka kontroli sprzętu uzbrojenia

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

21

Książka rejestru badań urządzeniami elektronicznymi

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

22

Książka służby konwojowej

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

23

Rejestr mandatów

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

24

Rejestr przyjęć interesantów

cała dobę

Zespół Dyżurnych

Komendant Komisariatu Policji w Radlinie

nie jest publikowany

 

Powyższe zestawienie sporządziła Ewelina Mondel.

 

 

Komisariat Policji w Rydułtowach wykazał następujące zestawienie rejestrów i ewidencji:

 

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę

na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Książka kontroli

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

2

Książka wydania broni z pododdziału

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

3

Książka kontroli sprzętu uzbrojenia

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

4

Książka służby

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

5

Książka pobierania i zdawania ceduł patrolowych

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

6

Rejestr wydawanych kamizelek kuloodpornych

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

7

Rejestr wydawanych radiotelefonów oraz urządzeń Alcosensor IV

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

8

Rejestr wydawania terminalu W-7

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

9

Książka ewidencji sprzętu w jednostce użytkującej

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

10

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

11

Książka nadzoru nad służbą patrolową

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

12

Rejestr dotyczący doprowadzeń i ustaleń miejsca pobytu osób - czynności jednorazowe

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

13

Książka przebiegu służby w sytuacji awarii systemu „rejestr wydarzeń”

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

14

Rejestr interwencji Policji

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

15

Książka depozytowa broni przyjętej na przechowanie

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

16

Rejestr dozoru Policji

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

17

Rejestr terminowego, doraźnego wypożyczenia, przekazania mienia stanowiący dowód powierzenia  odpowiedzialności materialnej na czas wykonywania czynności służbowych

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

18

Książka ewidencji kluczy

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

19

Książka dyspozytora

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

20

Ewidencja przedłużonego czasu służby policjantów

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

21

Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

22

Rejestr wydanych zaświadczeń

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

23

Dziennik korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

24

Dziennik podawczy

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

25

Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

26

Rejestr jawnych dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

27

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

28

Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

29

Rejestr śledztw i dochodzeń

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

30

Dziennik aktów prawnych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

31

Rejestr aktów prawnych Komendanta Komisariatu Policji

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

32

Książka przyjęć interesantów

7 dni w tygodniu

dyżurka

Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach

nie jest publikowany

 

Powyższe zestawienie sporządziła Agnieszka Opolony.

 

Zespół Kadr i Szkolenia wykazał następujące zestawienie rejestrów i ewidencji:

 

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1.

Książka etatowa

 

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

nie jest publikowany

2.

Rejestr zatrudnionych pracowników Policji

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

nie jest publikowany

3.

Rejestr rozkazów organizacyjnych

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

nie jest publikowany

4.

Księga inwentarzowa księgozbioru

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

nie jest publikowana

5.

Rejestr wydawnictw pomocniczych

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

nie jest publikowany

6.

Rejestr skierowań na badania profilaktyczne

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

Nie jest publikowany

7.

Karty ewidencji czasu pracy

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

Nie są publikowane

 

8.

Książka ewidencji pieczęci

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

Nie jest publikowana

9.

Kartoteka wydanych legitymacji

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim.

Nie jest publikowana

10.

Książka ewidencji legitymacji służbowych ogólnopaństwowych

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

Nie jest publikowana

11.

Rejestr stażystów

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

Nie jest publikowany

12.

Rejestr wpisów wydarzeń nadzwyczajnych do Sespol

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

Nie jest publikowana

13.

Rejestr wydanych zaświadczeń
o zatrudnieniu i zarobkach

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

Nie jest publikowany

14.

Rejestr przyjętych pracowników

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

nie jest publikowany

15.

Rejestr zwolnionych pracowników

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

nie jest publikowany

16.

Kartoteki ewidencyjne funkcjonariuszy

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

Nie są publikowane

17.

Rejestr przyjętych do służby
w Policji od 1999 roku

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

nie jest publikowany

 

18.

Rejestr zwolnionych ze służby
w Policji od 1999 roku

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

nie jest publikowany

19.

Rejestr postępowań wyjaśniających

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

Nie jest publikowany

20.

Rejestr postępowań dyscyplinarnych

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

Nie jest publikowany

21.

Rejestr zawiadomień i decyzji

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

Nie jest publikowany

22.

Rejestr powierzeń obowiązków

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

nie jest publikowany

23.

Rejestr rozkazów personalnych i decyzji personalnych

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

nie jest publikowany

24.

Rejestr wydanych postanowień

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

nie jest publikowany

25.

Rejestr świadectw służby i pracy

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

nie jest publikowany

 

26.

Ewidencja urlopów funkcjonariuszy

Ewidencja wydanych kart urlopowych

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim nie jest publikowany

 

27.

Ewidencja zaświadczeń lekarskich pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy Policji KPP w Wodzisławiu Śląskim

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim nie jest publikowany

 

28.

Rejestr oświadczeń majątkowych

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim nie jest publikowany

 

29.

 

Rejestr wydanych skierowań na komisyjne badania lekarskie policjantów

Rejestr wydanych skierowań na badania specjalistyczne kierowców uprawnionych do prowadzenia pojazdów służbowych

od poniedziałku do piątku w godzinach

7³º - 15³º

Zespół Kadr
i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim nie jest publikowany

 

Powyższe zestawienie sporządziła Sylwia Sterna - Skowronek.

 

Wydział Prewencji wykazał następujące zestawienie rejestrów i ewidencji:

 

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę

na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Prewencji

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

2

Książka wydania broni z pododdziału

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Prewencji

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

3

Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Prewencji

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

4

Książka wizyt lekarskich

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Prewencji

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

5

Książka dyspozytora

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Prewencji

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

6

Rejestr wykazy przesyłek nadanych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Prewencji

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

7

Teczka meldunków informacyjnych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Prewencji

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

8

Rejestr doręczeń wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl w sprawach o wykroczenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Prewencji

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

9

Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Prewencji

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

10

Rejestr teczek jawnych, druków i książek ewidencyjnych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Prewencji

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

11

Rejestr nakazów realizowanych przez Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Prewencji

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

12

Rejestr przedłużonego czasu służby policjantów

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Prewencji

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

13

Rejestr bloczków pokwitowań

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Prewencji

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

14

Rejestr notatników służbowych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Prewencji

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

15

Książka służby oficerów kontrolnych KPP Wodzisław Śl.

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Prewencji

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

16

Książka nadzoru nad służbą patrolową

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Prewencji

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

26

Książka kontroli

7 dni w tygodniu

Stanowisko kierowania

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

 

Powyższe zestawienie sporządził podinsp. Adam Fiedosiuk

 

Wydział Ruchu Drogowego wykazał następujące zestawienie rejestrów i ewidencji:

 

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę

na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik Korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

2

Rejestr Badań Alcosensor IV

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

3

Rejestr notatników

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

4

Rejestr pokwitowań

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

5

Dziennik podawczy

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

6

Rejestr czasu służby

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

7

Rejestr badań Alkometr A2.0

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

8

Rejestr Badań Drager

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

9

Książka nadzoru nad służbą WRD

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

10

Książka analizatora wydechu Alkosensor FST

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

11

Teczka-protokoły użycia narkotesterów

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

12

Rejestr nadgodzin WRD

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

13

Rejestr wydawanych dysków twardych - wideorejestrator

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

14

Rejestr materiałów video – sam. Opel

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

15

Ewidencja pracy videorejestratora

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

16

Rejestr protokołów kontroli w T.D.

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

17

Książka wydawania mobilnych terminali

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

18

Rejestr wielopanelowych testerów na obecność narkotyków

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

 

Powyższe zestawienie sporządził kom. Wiesław Dryja

 

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą wykazał następujące zestawienie rejestrów i ewidencji:

 

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę

na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik Korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział kryminalny

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

2

Rejestr Czynności Sprawdzających i odmów wszczęcia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział dw. z PG

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

3

Rejestr Śledztw i Dochodzeń

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wydział dw. z PG

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śl.

nie jest publikowany

 

Powyższe zestawienie sporządził podinsp. Janusz Płaczek.

Metryczka

Data publikacji 09.11.2011
Data modyfikacji 19.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zgodnie z opisem pod zestawieniem.
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Pisulski Zespół Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Wija
do góry